Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của nhiệt độ và phương pháp sấy đến hàm lượng một số hợp chất hóa thực vật và hoạt tính sinh học của lá ổi rừng (Psidium guajava L.) Tải xuống Tải xuống PDF