Quay trở lại Chi tiết Bài báo Bổ sung danh mục loài và xây dựng khóa phân loại đến các chi thuộc họ Malvaceae Juss. ở vườn Quốc gia Yok Đôn Tải xuống Tải xuống PDF