Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phương thức sản xuất giảm tác động đến môi trường và xu hướng ở Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF