Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của các điều kiện chiết tách đến tính chất của tinh bột hạt Mít Thái Lá Bàng (Artocarpus heterophyllus Lam.) Tải xuống Tải xuống PDF