Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nhân giống in vitro cây địa lan Kiếm Tiên Vũ (Cymbidium finlaysonianum Lindl.) Tải xuống Tải xuống PDF