Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tác động của chương trình 135 đến sinh kế người đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai Tải xuống Tải xuống PDF