Quay trở lại Chi tiết Bài báo Khảo sát ảnh hưởng của Oligochitosan tới sinh trưởng, phát triển và hàm lượng hoạt chất cordycepin của nấm Cordyceps militaris Tải xuống Tải xuống PDF