Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu nhân giống in vitro cây gừng đen (Distichochlamys orlowii K.Larsen & M.F.Newman) Tải xuống Tải xuống PDF