Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu nhân giống in vitro cây sùng thảo (Stachys affinis Bunge) Tải xuống Tải xuống PDF