Quay trở lại Chi tiết Bài báo Một Một số kết quả đạt được trong xây dựng mô hình OCOP (One Commune One Product - Mỗi xã một sản phẩm) dựa vào nội lực cộng đồng tại tỉnh Đắk Lắk Tải xuống Tải xuống PDF