Bước đầu nghiên cứu khu hệ nấm lớn thuộc chi Ramaria Holmsk (1790) ở vườn Quốc gia Chư Yang Sin

Main Article Content

Bước đầu nghiên cứu khu hệ nấm lớn thuộc chi Ramaria Holmsk (1790) ở vườn Quốc gia Chư Yang Sin

Tác giả

Trần Thị Thu Hiền
Nguyễn Phương Đại Nguyên
Nguyễn Hữu Kiên
Trần Thị Kim Thi

Tóm tắt

Chi Ramaria là chi nấm san hô mà các loài đều có quả thể dạng san hô, phân nhánh ngẫu nhiên đa nhánh; màu sắc quả thể đa dạng: trắng, kem, vàng, cam, hồng, đỏ,.. ; thịt nấm mềm, dễ thối rữa. Chúng thường sống hoại sinh trên đất, nơi giàu mùn, có độ ẩm cao, nhiệt độ thấp và hình thành quả thể vào mùa ấm ẩm trong năm. Trong báo cáo này, chúng tôi giới thiệu kết quả nghiên cứu về đặc điểm hình thái của một số loài nấm san hô thuộc Chi Ramaria thu thập tại vườn quốc gia Chư Yang Sin. Năm loài nấm san hô này chưa có tác giả nào ghi nhận ở Việt Nam. Mặc dù 04 loài này trước đây đã được phát hiện ở Tây Bắc Thái Bình Dương, Bắc California,.... Chính vì vậy, chúng tôi sẽ mô tả chi tiết 4 loài nấm: Ramaria aurea; Ramaria acrisiccescens; Ramaria botrytis; Ramaria flavvobrunnescens var. aromatica; Ramaria verlotensis nhằm bổ sung vào danh mục nấm lớn ở Việt Nam.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Tự nhiên
Tiểu sử của Tác giả

Trần Thị Thu Hiền

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đắk Lắk

Nguyễn Phương Đại Nguyên

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Phương Đại Nguyên, ĐT: 0914032103, Email: nguyendhtn@gmail.com.

Nguyễn Hữu Kiên

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên

Trần Thị Kim Thi

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

  • Lê Bá Dũng (2003). Nấm lớn Tây Nguyên. NXB. Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, tr 361- 365.
  • Lê Bá Dũng và Trương Bình Nguyên (2005). Chi nấm Ramaria Graf.em Donk ở vùng Tây Nguyên, Tạp chí Sinh học, tập 01 số 01,Tr 21.
  • Trịnh Tam Kiệt (2011). Nấm lớn Việt Nam (Tập 1), Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội.
  • Trịnh Tam Kiệt (2013). Nấm lớn Việt Nam (Tập 3), Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội.
  • Trịnh tam Kiệt (1996). Danh lục nấm lớn của Việt Nam. Nhà xuất bản nông nghiệp.
  • Teng, S.C. (1964). Fungi of China, by the Department of Plant Pathology Cornell University, Ithaca, NY 14853.
  • Corner, E. J. H. (1966). Species of Ramaria (Clavariaceae) without clamps. Transactions of the British Mycological Society 49: 101-113 (1966).
  • Boa, E. R. (2004). Wild Edible Fungi: A Global Overview of Their Use and Importance to People, Food & Agriculture Org.
  • Petersen, R. H. (1986). Some Ramaria taxa from Nova Scotia. Canadian Journal Bot. 64 (8): 1786-1811. Summary of the Pacific Northwest Ramaria subgenera Echinoramaria, Laeticolora, LentoAmanita and Amanita Compiled by Ron Exeter. April 10.
  • Exter, R.L., Norvell, L. & Cázares, E. (2006). Trial Field Key to species of Ramaria in the Pacific Northwest.