Quay trở lại Chi tiết Bài báo Kết quả vỗ béo bò lai Brahman tại tỉnh Lâm Đồng Tải xuống Tải xuống PDF