Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 Tải xuống Tải xuống PDF