Tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

Main Article Content

Tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

Tác giả

Văn Hữu Tài

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm và một số yếu liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang với phương pháp chọn mẫu liên tiếp trong thời gian nghiên cứu để xác định tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm được ước tính theo công thức CKD-EPI, sau đó dùng phân tích hồi quy đa biến Logistic để xác định một số yếu tố liên quan độc lập với mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Tất cả bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu đều được phỏng vấn và thăm khám theo nội dung của bộ câu hỏi soạn sẵn. Đái tháo đường type 2 được chẩn đoán theo Hội đái tháo đường Hoa Kỳ năm 2020. Mức lọc cầu thận giảm được xác định khi tỉ số mức lọc cầu thận ước tính < 60 mL/phút/1,73 m2. Kết quả chính đạt được: Tỉ lệ mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 là 24,0% (KTC95%: 16,4 – 31,6%), trong đó: Mức lọc cầu thận 30 – 59 mL/phút/1,73m2 chiếm 22,4%; mức lọc cầu thận 15 – 29 mL/phút/1,73m2 chiếm 1,6%; không có mức lọc cầu thận < 15 mL/phút/1,73m2. Có ba yếu tố liên quan thuận và độc lập với mức lọc cầu thận giảm ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 là: Tuổi > 70 với POR = 3,1 (KTC95%: 1,2 – 7,9); không béo phì với POR = 3,5 (KTC95%: 1,1 – 12,1) và tăng thải Albumin niệu với POR = 4,5 (KTC95%: 1,7 – 12,1).

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Sức khỏe
Tiểu sử Tác giả

Văn Hữu Tài

Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Văn Hữu Tài; ĐT: 0982424808; Email: vanhuutai@ttn.edu.vn.

Tài liệu tham khảo

 • American Diabetes Association (ADA, 2020). "Standards of Medical Care in Diabetesd -- 2020". Diabetes Care, 43(Suppl 1), pp. S1 - S224.
 • Fontela, P. C., Winkelmann, E. R., Ott, J. N. and Uggeri, D. P. (2014). "Estimated glomerular filtration rate in patients with type 2 diabetes mellitus". Rev Assoc Med Bras (1992), 60 (6), pp. 531-537.
 • International Diabetes Federation (IDF, 2021). IDF Diabetes Atlas 10th Edition.
 • Le, H. T., Le, T. T., Tran, N. M. T., Nguyen, T. T. T., Minh, N. C. S., Le, Q. T., et al. (2020). "Decreased glomerular filtration rate in patients with at least 5 years of type 2 diabetes in Ho Chi Minh City, Vietnam: Prevalence and associated factors". Prim Care Diabetes, 14 (2), pp. 173-180.
 • Lê Tuyết Hoa và Nguyễn Thị Quỳnh Châu (2014). "Tỉ lệ giảm độ lọc cầu thận ở người bệnh đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương". Y Học TP. Hồ Chí Minh, 18 (Phụ bản số 6), tr. 91-98.
 • Nata, N., Rangsin, R., Supasyndh, O. and Satirapoj, B. (2020). "Impaired Glomerular Filtration Rate in Type 2 Diabetes Mellitus Subjects: A Nationwide Cross-Sectional Study in Thailand". J Diabetes Res, 2020, 6353949.
 • Oshima, M., Toyama, T., Haneda, M., Furuichi, K., Babazono, T., Yokoyama, H., et al. (2018). "Estimated glomerular filtration rate decline and risk of end-stage renal disease in type 2 diabetes". PLoS One, 13 (8), e0201535.
 • Rosdiana, D., Mukhyarjon, Asputra, H., Hernita, N. F., Makmur, O., Prayogo, et al. (2020). "Correlation between Proteinuria and Glomerular Filtration Rate in Type 2 Diabetes Mellitus". Majalah Kedokteran Bandung, 52 (2), pp. 61-68.
 • Trần Nam Quân (2015). "Nghiên cứu microalbumin niệu và mức lọc cầu thận ở người tiền đái tháo đường và đái tháo đường týp 2 phát hiện lần đầu". Y Học TP. Hồ Chí Minh, 5 (Phụ bản số 19), tr. 137-142.
 • Taderegew, M. M. (2020). "Assessment of renal impairment using estimated glomerular filtration rate among type 2 diabetes mellitus patients in North-East Ethiopia: a cross-sectional study". J Diabetes Metab Disord, 19 (2), pp. 1473-1481.
 • Targher, G., Zoppini, G., Chonchol, M., Negri, C., Stoico, V., Perrone, F., et al. (2011). "Glomerular filtration rate, albuminuria and risk of cardiovascular and all-cause mortality in type 2 diabetic individuals". Nutr Metab Cardiovasc Dis, 21 (4), pp. 294-301.
 • Weerarathna, T., Liyanage, G., Herath, M., Weerarathna, M. and Amarasinghe, I. (2018). "Value of Estimated Glomerular Filtration Rate and Albuminuria in Predicting Cardiovascular Risk in Patients with Type 2 Diabetes without Cardiovascular Disease". BioMed Research International, 2018, pp. 1-5.