Đánh giá kỹ năng thực hành của dược sĩ ở các nhà thuốc trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột năm 2021

Main Article Content

Đánh giá kỹ năng thực hành của dược sĩ ở các nhà thuốc trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột năm 2021

Tác giả

Nguyễn Thị Diệu Linh
Nguyễn Thị Linh

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kỹ năng thực hành của dược sĩ ở một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột năm 2021. Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Kết quả: Kỹ năng khai thác thông tin đối với trường hợp bán thuốc đối với bệnh đơn giản được tất cả các nhà thuốc thực hiện, trung bình 1 nhà thuốc hỏi 4,83 câu. Trường hợp bán thuốc kê đơn có 73,33% nhà thuốc không đưa ra bất kì câu hỏi nào, chỉ có 5% nhà thuốc hỏi về đơn thuốc và 98,33% nhà thuốc vẫn đồng ý bán khi khách hàng không có đơn. Trường hợp bán thuốc đối với bệnh đơn giản và bán thuốc kê đơn đều có 78,33% nhà thuốc không đưa ra bất cứ lời khuyên nào cho khách hàng. Kỹ năng tư vấn sử dụng thuốc trong trường hợp mua thuốc đối với bệnh đơn giản được tất cả các nhà thuốc thực hiện, chủ yếu hướng dẫn về liều dùng 1 lần. Trường hợp bán thuốc kê đơn có tới 72,88% nhà thuốc không có bất kỳ hướng dẫn nào. Trường hợp bán thuốc đối với bệnh đơn giản 93,33% nhà thuốc bán thuốc thuộc nhóm kê đơn. Hoạt động ghi nhãn thuốc và ra lẻ thuốc ở khu vực đúng quy định không được thực hiện ở tất cả các nhà thuốc. Bên cạnh đó chỉ có 51,67% nhà thuốc có dược sĩ mặc áo blouse và 3,33% đeo biển hiệu ghi rõ họ tên. Kết luận: Chất lượng kỹ năng thực hành của dược sĩ ở một số nhà thuốc trong thành phố Buôn Ma Thuột còn nhiều bất cập.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Sức khỏe
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Thị Diệu Linh

Khoa Dược, Trường Đại học Buôn Ma Thuột;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Diệu Linh; ĐT: 0976324598; Email: ntdlinh@bmtuvietnam.com

Nguyễn Thị Linh

Khoa Dược, Trường Đại học Buôn Ma Thuột;

Tài liệu tham khảo

 • Anh, N.Đ (2012). Khảo sát chất lượng dịch vụ dược tại một số nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Khóa luận Dược sĩ, Trường Đại học Dược Hà Nội.
 • Auta, A., Hadi, A. M., Oga, E. (2019). "Global access to antibiotics without prescription in community pharmacies: a systematic review and meta - analysis", Journal of Infection, 78 (1), 8-18.
 • FIP (2007). "A conference on GPP policy and plands for the South East Asia Region, 1" Regional GPP Conference Bangkok, Thailand.
 • Hadi M. A., Karami N. A., Al-Muwalid A. S., Al-Otabi A., Al-Subahi E., Bamomen A., Mohamed M. M., Elrggal M. E. (2016). "Community pharmacists' knowledge, attitude, and practices towards dispensing antibiotics without prescription (DAwP): a cross-sectional survey in Makkah Province, Saudi Arabia", Int J Infect Dis, 47, pp. 95-100.
 • Hà, N.T.T. (2017). Khảo sát việc thực hiện nguyên tắc tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Khóa luận Dược sĩ, Trường Đại học Dược Hà Nội.
 • Hoạt, L.N, & Minh, H.V. (2020). Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu trong nghiên cứu khoa học sức khỏe, Đại học Y tế công cộng.
 • Lam, H.K. (2017). Phân tích việc thực hiện tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP) trên địa bàn huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang năm 2017, Khóa luận dược sĩ, Trường Đại học Tây Đô.
 • Minh, T.H., Luyến, P.Đ. & Đồng, P.V. (2015). "Khảo sát thực trạng hoạt động nghề nghiệp của người bán lẻ thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc đạt tiêu chuẩn GPP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai", Tạp chí y-dược học quân sự, 4 (2015), 15-22.
 • Morgan, D.J., Okeke, I.N., Laxminarayan, R., Perencevich, E.N. and Weisenberg, S. (2011). Nonprescription antimicrobial use worldwide: a systematic review. The Lancet Infectious Diseases, [online] 11(9), pp.692–701. doi:10.1016/s1473-3099(11)70054-8.
 • Phương, T.T. (2016). Khảo sát thực trạng hoạt động bán thuốc tại một số cơ sở bán lẻ thuốc đạt tiêu chuẩn GPP trên địa bàn Hà Nội năm 2016, Khóa luận dược sĩ, Trường Đại học Dược Hà Nội.
 • Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk (2021). Danh sách các cơ sở kinh doanh dược (bán lẻ) của thành phố Buôn Ma Thuột năm 2021.
 • Thủy, N.T. (2019). Khảo sát thực trạng mua, bán thuốc tại một số cơ sở bán lẻ thuốc đạt tiêu chuẩn GPP trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội năm 2019, Khóa luận dược sĩ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Trang, Đ.T. (2014). Phân tích hoạt động của các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" GPP trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, Luận văn dược sĩ chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội.
 • Tiyyagura, R.S., Purnanand, A., Rathinavelu, M. (2014). "Assessment of Good Pharmacy Practice (GPP) in Pharmacies of Community Settings in India", IOSR Joumal of Pharmacy, 4 (12), 27-33.