Thực trạng việc làm thêm của sinh viên ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Tây Nguyên hiện nay

Main Article Content

Thực trạng việc làm thêm của sinh viên ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Tây Nguyên hiện nay

Tác giả

Vũ Đình Công
Lê Tử Trường
Nguyễn Thiện Tín

Tóm tắtThông qua nghiên cứu lý luận và điều tra, khảo sát để thu thập thông tin đề tài đã xác định được thực trạng hoạt động làm thêm của sinh viên ngành Giáo dục Thể chất. Tỷ lệ mức độ cần thiết của việc đi làm thêm: rất cần thiết là 26.3% và cần thiết là 73.7%. Lý do quan trọng nhất của việc đi làm thêm: 76.8% để trải nghiệm cuộc sống, có thêm chi phí sinh hoạt. Công việc làm thêm phổ biến nhất: phục vụ quán cà phê, quán nước chiếm 64,3%. Tính chất công việc về mặt thời gian: 10,2% đi làm có thời gian biểu cụ thể; 89,8% đi làm thêm không có thời gian biểu cụ thể. Khung thời gian làm thêm: 69.5% các buổi tối trong tuần. Mức độ hài lòng về công việc làm thêm: 76.8% không hài lòng. Mong muốn lớn nhất khi tham gia làm thêm: có thêm thu nhập, đồng thời được thực hành, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp 78.9%. Mong muốn kỹ năng được nâng cao: thực hiện các động tác thể thao cơ bản và chuyên sâu: 100%; kỹ năng truyền đạt kiến thức và kỹ năng thể thao cho người học: 94.7% ; tổ chức hoạt động thể thao: 90.5%; sử dụng các công cụ, máy móc, thiết bị thể thao: 87.4%; kỹ năng huấn luyện: 85.3%.
Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử của Tác giả

Vũ Đình Công

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Vũ Đình Công; ĐT: 0973781988; Email: vdcong@ttn.edu.vn.

Lê Tử Trường

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên

Nguyễn Thiện Tín

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

  • Bùi Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo (2001). Từ điển giáo dục học. NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội.
  • PGS.TS. Lưu Quang Hiệp (2010), Sinh lý học thể dục thể thao, NXB TDTT, Hà Nội.
  • Đặng Thành Hưng (2010). Tiêu chí nhận diện và đánh giá kỹ năng. Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 64, tháng 11/2010.
  • Nguyễn Xuân Long (2009). Nhu cầu làm thêm của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Tâm lý học, số 9 (126), 9/2009.
  • Lê Tử Trường, Trần Văn Hưng (2022). Giáo trình Lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất. TP. HCM. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM.