Quay trở lại Chi tiết Bài báo Khả năng hấp phụ asen trong nước bằng vật liệu laterit biến tính nhiệt kết hợp phủ nano Fe3O4 Tải xuống Tải xuống PDF