Nguy cơ dinh dưỡng theo thang điểm NRS2002 của người bệnh tại khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên năm 2023 và một số yếu tố liên quan

Main Article Content

Nguy cơ dinh dưỡng theo thang điểm NRS2002 của người bệnh tại khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên năm 2023 và một số yếu tố liên quan

Tác giả

Nguyễn Thị Pháp
Nguyễn Anh Khoa
Nguyễn Phan Vân Anh

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Dinh dưỡng là một phần quan trọng của phòng bệnh và điều trị bệnh, đặc biệt trên người bệnh tại các khoa Hồi sức tích cực (ICU: Intensive Care Unit) nơi mà tình trạng bệnh lý hầu hết đều ở mức độ nặng hoặc nguy kịch với nhiều diễn biến phức tạp. Dinh dưỡng không chỉ nhằm nuôi bệnh nhân mà còn có vai trò điều trị giúp cho bệnh nhân mau chóng hồi phục, giảm biến chứng và tình trạng tử vong (Lưu Ngân Tâm, 2019). Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nguy cơ dinh dưỡng theo thang điểm NRS2002 và mô tả một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 192 bệnh nhân được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023. Số liệu được thu thập qua tra cứu hồ sơ bệnh án kết hợp đo các chỉ số nhân trắc và phỏng vấn trực tiếp bệnh nhân hoặc và người nhà bệnh nhân. Thang điểm NRS (Nutritional Risk Screen) là công cụ chính được dùng trong nghiên cứu để đánh giá nguy cơ dinh dưỡng. Kết quả: 43,75% bệnh nhân có nguy cơ và 4,17% bệnh nhân nguy cơ cao dinh dưỡng. Giới tính, tuổi, tình trạng thở máy và tổng số bệnh lý đồng mắc ≥3 là những yếu tố có liên quan đến nguy cơ dinh dưỡng của bệnh nhân. Kết luận: Nguy cơ dinh dưỡng theo điểm NRS tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tại bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên vẫn còn cao, vì vậy cần chú ý sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng sớm và can thiệp dinh dưỡng phù hợp, kịp thời cho người bệnh.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Sức khỏe
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Thị Pháp

Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên

Nguyễn Anh Khoa

Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Nguyễn Phan Vân Anh

Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Phan Vân Anh; ĐT: 0333226555; Email: npvanh@ttn.edu.vn.