Một số đặc điểm dịch tễ bệnh viêm da nổi cục ở bò nuôi tại huyện Cư Kuin – tỉnh Đắk Lắk

Main Article Content

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh viêm da nổi cục ở bò nuôi tại huyện Cư Kuin – tỉnh Đắk Lắk

Tác giả

Đặng Thị Phương Thảo
Đinh Nam Lâm
Huỳnh Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Anh Đài
Đặng Mạnh Hùng
Nguyễn Phương Viên

Tóm tắt

Khảo sát tình hình bệnh Viêm da nổi cục trên đàn bò nuôi tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho thấy tháng 6 năm 2021 tại đây đã xảy ra dịch Viêm da nổi cục trên đàn trâu bò với tỷ lệ mắc bệnh ở bò là 0,97%, tỷ lệ chết 0,74%. Khảo sát tại 5 xã nuôi nhiều bò tại đây cho thấy bệnh xảy ra chủ yếu trên bò nhỏ hơn 12 tháng tuổi (24,0%), bò nuôi theo phương thức chăn thả (15,70%) và vào mùa mưa (3,60%). Các yếu tố nguy cơ đối với bệnh Viêm da nổi cục trên đàn bò là không được tiêm phòng vaccine; không diệt côn trùng định kỳ; quy mô chăn nuôi và gia súc non.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Nông Lâm nghiệp
Tiểu sử của Tác giả

Đặng Thị Phương Thảo

Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Đặng Thị Phương Thảo;  ĐT: 0944759477; Email : dtpthao@ttn.edu.vn.

Đinh Nam Lâm

Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Tây Nguyên

Huỳnh Thị Hồng Ngọc

Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Tây Nguyên

Nguyễn Anh Đài

Chi cục Thú y vùng V

Đặng Mạnh Hùng

Chi cục Thú y vùng V

Nguyễn Phương Viên

Trạm Chăn nuôi Thú y huyện Cư Kuin