Thực trạng lập kế hoạch giáo dục của sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Tây Nguyên

Main Article Content

Thực trạng lập kế hoạch giáo dục của sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Tây Nguyên

Tác giả

Trần Thị Thùy Trang

Tóm tắtLập kế hoạch giáo dục (KHGD) ở trường mầm non là việc lập kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN). Việc lập KHGD ở trường mầm non có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người giáo viên mầm non. Với mong muốn nâng cao hiệu quả lập KHGD cho sinh viên chuyên ngành GDMN, Trường Đại học Tây Nguyên, chúng tôi đã khảo sát 221 sinh viên (SV) thuộc chuyên ngành GDMN và 55 giáo viên ở các trường mầm non tham gia hướng dẫn sinh viên thực hiện kiến tập sư phạm và thực tập sư phạm để đánh giá thực trạng lập KHGD của sinh viên. Bài viết đã đánh giá được thực trạng việc lập KHGD của SV, những khó khăn SV gặp phải khi thực hiện lập KHGD cho trẻ cũng như phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập KHGD của SV. Đây là cơ sở quan trọng để đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng lập KHGD cho SV ngành GDMN tại Trường Đại học Tây Nguyên.
Article Details

Chuyên mục
Khoa học Xã hội
Tiểu sử Tác giả

Trần Thị Thùy Trang

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Trần Thị Thùy Trang, ĐT: 0942381418, Email: ttttrang@ttn.edu.vn.

Tài liệu tham khảo

  • A.V Petropxki (2010), Hình thành kỹ năng sư phạm cho sinh viên trong điều kiện nền giáo dục hiện đại, Tổ tư liệu Trường ĐHSP Hà Nội 1 biên dịch.
  • Bộ Giáo dục đào tạo (2021), Chương trình Giáo dục mầm non, NXB Giáo dục.
  • Nguyễn Bá Minh (2018), Hướng dẫn lập kế hoạch giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam.
  • Hoàng Phê (2019), Từ điển Tiếng Việt, NXB Hồng Đức.
  • Nguyễn Thị Hồng Phượng (2010), Hướng dẫn sinh viên hệ Cao đẳng chính quy, khoa giáo dục mầm non lập kế hoạch dạy học cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp, Đề tài NCKH cấp Bộ Đại học Vinh.