Quay trở lại Chi tiết Bài báo Các bất đẳng thức kiểu Fejér cho hàm lồi mạnh Tải xuống Tải xuống PDF