Một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm ruột thừa cấp tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên năm 2021

Main Article Content

Một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm ruột thừa cấp tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên năm 2021

Tác giả

Trần Đào Minh Ngọc
Nguyễn Duy Phương
Hoàng Thị Ngần
Nguyễn Thị Nhâm
Nguyễn Thị Đàn

Tóm tắt

Viêm ruột thừa (VRT) cấp tính là cấp cứu ngoại khoa phổ biến nhất thường xảy ra ở mọi lứa tuổi. Nếu không được nhanh chóng xử lý, VRT có thể bị vỡ gây nhiều hậu quả trầm trọng. Nhằm góp phần chẩn đoán sớm VRT, chúng tôi thực hiện đánh giá một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên cho 81 bệnh nhân đến khám vì đau bụng cấp vùng hố chậu phải được chẩn đoán ban đầu là ruột thừa viêm. Tất cả những bệnh nhân này được theo dõi cho đến khi được chỉ định phẫu thuật hoặc theo dõi trong vòng 03 ngày kể từ lúc nhập viện. Kết quả có 77 bệnh nhân được xác định là VRT. Các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng thường gặp là nhiệt độ (> 37,5 oC) chiếm 10,4%, đau di chuyển xuống hố chậu phải (HCP) chiếm 100%; Có dấu hiệu McBurney chiếm 100%; Bạch cầu (> 10.000) chiếm 63,6%, % Bạch cầu trung tính (> 75%) chiếm 49,4%. Hình ảnh siêu âm ghi nhận với các dấu hiệu: Đường kính ruột thừa (> 6 mm) chiếm 93,5%; Dày thành ruột thừa (RT) (> 3 mm) chiếm 87%; Dấu hiệu không xẹp khi đè ép đầu dò chiếm 92,2%.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Sức khỏe
Tiểu sử của Tác giả

Trần Đào Minh Ngọc

Bệnh viện Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Trần Đào Minh Ngọc, ĐT: 0988412346, Email: bsminhngocdhtn@gmail.com.

Nguyễn Duy Phương

Bệnh viện Đại học Tây Nguyên

Hoàng Thị Ngần

Bệnh viện Đại học Tây Nguyên

Nguyễn Thị Nhâm

Bệnh viện Đại học Tây Nguyên

Nguyễn Thị Đàn

Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột

Tài liệu tham khảo

  • Nguyễn Hưng Đạo (2021). “Nghiên cứu chẩn đoán viêm phúc mạc ruột thừa tại một số bệnh viện đa khoa tỉnh miền núi phía Bắc”. Vietnam Medical Journal N02- September-2021, Tr.2-3.
  • Phạm Minh Đức (2017). “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một cổng trong điều trị viêm ruột thừa cấp”. Luận án tiến sĩ Trường Đại học Y Huế, Tr.70-76.
  • Trần Thị Giang (2018). “Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh siêu âm viêm ruột thừa cấp tại Bệnh viện E”. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Tr.23-37
  • Matthew J. Snyder (2018). Acute Appendicitis: Efficient Diagnosis and Management. Am Fam Physician 2018 Jul 1;98(1):25-33.