Quay trở lại Chi tiết Bài báo Dạng lũy thừa thực của một số bất đẳng thức kiểu Young Tải xuống Tải xuống PDF