Đánh giá tỷ lệ nhiễm vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩm trên một số sản phẩm từ tinh bột thu thập tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột

Main Article Content

Đánh giá tỷ lệ nhiễm vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩm trên một số sản phẩm từ tinh bột thu thập tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột

Tác giả

Trịnh Thị Huyền Trang
Trần Thị Phương Hạnh
Nguyễn Thị Tình

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá tỷ lệ nhiễm một số vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩm gồm tổng số vi khuẩn hiếu khí (TSVKHK), Coliforms, Escherichia coli, Staphyloccus aureus, Clostridium perfringens và tổng số nấm men, nấm mốc trong một số sản phẩm nguồn gốc từ tinh bột tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Từ 105 mẫu thu thập và tiến hành kiểm tra, kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm TSVKHK, Coliforms, S. aureus, tổng nấm men, nấm mốc chiếm lần lượt là 89,52%, 20,95%, 20%, và 72,38% vượt so với tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế (quyết định số 46/2007/QĐ-BYT). Trong các mẫu thu thập, tỷ lệ nhiễm TSVKHK (100%) và Coliforms (34,29%) cao nhất ở mẫu mỳ quảng, tỷ lệ nhiễm S. aureus (28,57%) và tổng nấm men, nấm mốc (80%) cao nhất ở mẫu bánh canh. Đặc biệt, 100% mẫu nghiên cứu không phát hiện thấy E. coli và Cl. perfringens. Kết quả thu nhận vừa góp phần phản ánh về tình trạng nhiễm vi sinh vật của một số mẫu thực phẩm có nguồn gốc từ tinh bột vừa là cơ sở để các cấp quản lý quan tâm, kiểm soát chặt chẽ hơn vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.


Article Details

Chuyên mục
Khoa học Tự nhiên
Tiểu sử của Tác giả

Trịnh Thị Huyền Trang

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Trịnh Thị Huyền Trang; ĐT: 0932012705; Email: tthtrang@ttn.edu.vn.

Trần Thị Phương Hạnh

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên

Nguyễn Thị Tình

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên

Tài liệu tham khảo

 • Nguyễn Thuần Anh (2015). Đánh giá mức độ nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm tại các hàng quán quanh Trường Đại học Nha Trang. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, số 2/2015, tr. 3-8, 2015.
 • Bộ Khoa học và Công nghệ (2016). TCVN 6404:2016 - Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật, 2016.
 • Bộ Khoa học và Công nghệ (2015). TCVN 4884-1: 2015 - Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phương pháp định lượng vi sinh vật - Phần 1: Đếm khuẩn lạc ở 30 độ C bằng kỹ thuật đỗ đĩa, 2015.
 • Bộ Khoa học và Công nghệ (2007). TCVN 4882:2007 - Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp phát hiện và định lượng Coliform - Kỹ thuật đếm có số xác suất lớn nhất, 2007.
 • Bộ khoa học và Công nghệ (2008). TCVN 7924-1-2008 - Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp đinh lượng Escherichia coli giả định dương tính beta-glucuronidaza – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44 độ C, 2008.
 • Bộ Khoa học và Công nghệ (2005). TCVN 4991:2005 - Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Clostridium perfrigens trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc, 2005.
 • Bộ Khoa học và Công nghệ (2005). TCVN 4830-3:2005 - Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) trên đĩa thạch.
 • Bộ Khoa học và Công nghệ (2010). TCVN 8275-1:2010 -Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - phương pháp định lượng nấm men và nấm mốc phần 1: kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước lớn hơn 0,95
 • Bộ Y tế (2007). Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm, 2007.
 • Trương Hữu Hoài (2019). Nghiên cứu đánh giá thực trạng ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ năm 2014 – 2018. Tạp chí kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm (Số 3-2019)
 • Phạm Thị Ngọc Lan và Ngô Thị Tuyết Mai (2012). Khảo sát ô nhiễm vi sinh vật trong một số thực phẩm trên địa bàn thành phố Huế năm 2010-2011. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, tập 73, số 4, tr. 66-67.
 • Phạm Thị Ngọc Lan và Ngô Thị Bảo Châu (2022). Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong bún bò trên địa bàn thành phố Huế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, trường Đại học Khoa học, ĐH Huế, tập 20 số 2.
 • Ngô Thị Tuyết Mai, Đặng Văn Khánh, Phạm Thị Ngọc Lan (2014). Đánh giá mức độ nhiễm Escherichia coli trong một số thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố Huế năm 2011- 2013," Tạp chí Y học Thực hành, tập 933-934, số 59, tr. 181-184.
 • Sở y tế Đắk Lắk - Cổng thông tin y tế tỉnh Đắk Lắk (2022). Hỏi đáp về ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên và cách phòng tránh. [online] Truy cập tại: https://yte.daklak.gov.vn/ASPX/TinTuc_ChiTiet.aspx?iDV=1&id=87671.
 • Trần Linh Thước (2007). Phương pháp phân tích vi sinh vật trong nước, thực phẩm và mỹ phẩm. NXB Giáo dục.
 • Tổng cục thống kê (2020). Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2020. Ngày 27/12/2020.