Quay trở lại Chi tiết Bài báo Sự hội tụ trung bình cho mảng kép các biến ngẫu nhiên và các biến ngẫu nhiên mờ độc lập đôi một và cùng phân phối trong không gian tổ hợp lồi Tải xuống Tải xuống PDF