Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào và các yếu tố liên quan đến lũ lụt đến thu nhập của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải xuống Tải xuống PDF